Ręczne ostrzenie i smarowaniem na gorąco

100,00

 Ręczne ostrzenie  Regeneracja ślizgów narciarskich

(zalewanie ubytków, wyrównywanie ślizgu i smarowanie na gorąco)

120,00

 Smarowanie

20,00